Information - Sundbybergibilder.se
I Sundbybergs hembygdsförenings ägo finns över 30.000 bilder, alltifrån glasplåtar till dagens digitala bilder. På Internet lägger vi efter hand ut delar av detta stora arkiv. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl kommer dock aldrig hela bildarkivet att kunna publiceras via Internet.

Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder vi väljer att publicera via denna hemsida är endast sådana som vi bedömer inte kan kränka någons integritet.

Om du ändå skulle känna olust över att en gammal bild där du själv finns med är publicerad, kan du höra av dig till oss. Det vi i första hand kan göra är att ta bort ditt namn ur registret på Internet. Möjligheten finns naturligtvis också att helt plocka bort en bild.

Arkivet kan behöva din hjälp

Ibland har vi ofullständiga uppgifter om en bild. Vi kanske vet var ett fotografi är taget, men inte vilka personer som finns med på bilden. Vid varje bild i databasen finns därför möjlighet att klicka fram ett särskilt formulär där man kan hjälpa oss med uppgifter.

Vi vill ha fler bilder!

Fotografiet är en av de starkaste länkarna mellan nuet och det förflutna. För att kunna bevara det förflutna är det därför viktigt att bilderna bevaras. Vi tar därför gärna emot fler fotografier än dem vi redan har.

Om du inte vill lämna ifrån dig dina bilder, så kanske du kan tänka dig att låna ut ditt fotoalbum till oss. Vi scannar då in de bilder som vi bedömer har ett allmänt intresse och du får sedan tillbaka dina originalbilder. Du bestämmer själv på vilket sätt som bilderna får användas av andra om du vill att dina bilder ska publiceras på Internet.

Hör gärna av dig till oss om du har Sundbybergsbilder som du tror kan vara av allmänt intresse!

Se även:
Sundbybergs museum


Åter till förstasidan