Upphovsrätt
Bilderna i Sundbybergs hembygdsförenings bildarkiv är skyddade enligt upphovsrättslagen. En beställd bild får aldrig spridas vidare eller publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att bearbeta (utöver normal bildredigering) eller manipulera en bild utan upphovsmannens tillstånd.

Personuppgifter

All slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder vi väljer att publicera via denna hemsida är endast sådana som vi bedömer inte kan kränka någons integritet.

Om du ändå skulle känna olust över att en gammal bild där du själv finns med är publicerad, kan du höra av dig till oss. Det vi i första hand kan göra är att ta bort ditt namn ur registret på Internet. Möjligheten finns naturligtvis också att helt plocka bort en bild.
Kontaktuppgifter

Åter till förstasidan